Grønne planter (Viridiplantae)

Underliggende plantegrupper

Taksonomisk oversikt

Kingdom
Plantae

Lenker

ITIS

Wikipedia (engelsk)