ART

Waldsteinia ternata

Sibirmuregull er en staude i Rosefamilien (Rosaceae), som typisk blir rundt 10 cm høy. Den er registrert som herdig til sone H4. Planten finnes blant annet i Drömparken i Enköping. Den kan kjøpes/bestilles fra Heidatun Staudegartneri, Ljono Stauder, Steen og Wormsen Stauder, Draglands Planteskole, Bibbis stauder, Staudegården og Vestplant.

Fakta

Familie: Rosefamilien (Rosaceae)

Herdighet: H4

Herdighet kilde: Vokser Ringve

Blomst farge: gul

Blomst måned: 5, 6

Typisk høyde: 10 cm

Type: staude

Syklus: flerårig

Poeng: 14

Finnes i

Drömparken i Enköping

Kan kjøpes hos

Heidatun Staudegartneri (bare engros)

Ljono Stauder (primært engros)

Steen og Wormsen Stauder (selger til privatpersoner)

Draglands Planteskole (selger til privatpersoner)

Bibbis stauder (bare engros)

Staudegården (selger til privatpersoner)

Vestplant (bare engros)

Alle registrerte planter i slekten

Botanisk navn
Norsk navn
Norsk navnHerdigFargeHøydeTilgjengeligPoeng
Waldsteinia geoidesSteinmuregull Waldsteinia geoides
Steinmuregull
H6gul15 cmFinnes i: Botanisk hage i Oslo, Stavanger botaniske hage, Ringve botaniske hage
Selges av: Vestplant
9
Waldsteinia ternataSibirmuregull Waldsteinia ternata
Sibirmuregull
H4gul10 cmFinnes i: Drömparken i Enköping
Selges av: Heidatun, Ljono, Steen og Wormsen, Draglands, Bibbis, Staudegården, Vestplant
14