Vårkjærminne er en urt i Rubladfamilien (Boraginaceae), som typisk blir rundt 15 cm høy. Den er registrert som herdig til sone H7. Arten regnes som hjemmehørende i Europa. Planten finnes blant annet i Tøyen, Stavanger, Ringve. Den kan kjøpes/bestilles fra Åberge planteskule, Heidatun Staudegartneri, Bibbis stauder, Steen og Wormsen Stauder, Staudegården, Vestplant.

Alle registrerte planter i slekten