Småbiota er en tre/busk i Sypressfamilien (Cupressaceae), som typisk blir rundt 30 cm høy. Den er registrert som herdig til sone H7. Arten regnes som hjemmehørende i Asia. Planten er tildelt RHS Award of Garden Merit (AGM). Planten finnes utstilt i offentlig anlegg. Den kan kjøpes/bestilles fra Conifera planteskole, Åberge planteskule, Vestplant.

Alle registrerte planter i slekten