Urtidstre er en tre/busk i Sypressfamilien (Cupressaceae), som typisk blir rundt 30 meter høy. Den er registrert som herdig til sone H4, og kan klare seg i lavlandet og langs kysten nord til Lofoten. Arten regnes som hjemmehørende i Asia. Planten finnes utstilt i offentlig anlegg. Den kan kjøpes/bestilles fra Åberge planteskule, Vestplant.

Alle registrerte planter i slekten