Ask er en tre/busk i Oliventrefamilien (Oleaceae), som typisk blir rundt 10 meter høy. Den er registrert som herdig til sone H7. Arten regnes som hjemmehørende i Norge. Planten finnes blant annet i Tøyen, Ringve, NMBU Ås, Arboretum Norr Baggböle (2017), Nygårdsparken, Drömparken i Enköping. Den kan kjøpes/bestilles fra Åberge planteskule, Vestplant.

Alle registrerte planter i slekten