Polygonatum multiflorum

Storkonvall er en staude i Aspargesfamilien (Asparagaceae), som typisk blir rundt 75 cm høy. Den er registrert som herdig til sone H6. Planten vokser vilt i Norge. Planten finnes blant annet i Botanisk hage i Oslo og Ringve botaniske hage. Den kan kjøpes/bestilles fra Heidatun Staudegartneri, Bibbis stauder, Ljono Stauder, Staudegården og Vestplant.

Storkonvall har fått 16 poeng i Bjørkans planteliste.

Fakta

Botanisk navn: Polygonatum multiflorum

Norsk navn: Storkonvall

Familie: Aspargesfamilien (Asparagaceae)

Herdighet: H6

Herdighet kilde: Sortsliste Nord-Norge

Blomst farge: Hvit

Blomst måned: 05-06

Typisk høyde: 75 cm

Type: staude

Syklus: flerårig

Status: kulturarv, viltvoksende, Egnede ville

Poeng: 16

Finnes i

Botanisk hage i Oslo

Ringve botaniske hage

Kan kjøpes hos

Heidatun Staudegartneri (bare engros)

Bibbis stauder (bare engros)

Ljono Stauder (primært engros)

Staudegården (selger til privatpersoner)

Vestplant (bare engros)

Alle registrerte planter i slekten

Botanisk navn
Norsk navn
Norsk navnHerdigFargeHøydeFamilieTypeEgenskap/statusFinnesPoeng
Polygonatum biflorumPolygonatum Polygonatum biflorum
H3AspargesfamilienFinnes i: Tøyen3
Polygonatum hirtumPolygonatum Polygonatum hirtum
H3AspargesfamilienFinnes i: Tøyen3
Polygonatum hookeriKonvall Polygonatum hookeri
Konvall
lilla10 cmAspargesfamilienstaudeSelges av: Bibbis3
Polygonatum humileKonvall Polygonatum humile
Konvall
H4hvit20 cmAspargesfamilienstaudeFinnes i: Ringve
Selges av: Staudegården, Bibbis
7
Polygonatum multiflorumStorkonvall Polygonatum multiflorum
Storkonvall
H6Hvit75 cmAspargesfamilienstaudeStatus: kulturarv, viltvoksende, Egnede villeFinnes i: Tøyen, Ringve
Selges av: Heidatun, Bibbis, Ljono, Staudegården, Vestplant
16
Polygonatum odoratumKantkonvall Polygonatum odoratum
Kantkonvall
H3Hvit30 cmAspargesfamilienstaudeStatus: viltvoksende, Egnede villeFinnes i: Tøyen7
Polygonatum verticillatumKranskonvall Polygonatum verticillatum
Kranskonvall
H7hvitAspargesfamilienStatus: viltvoksendeFinnes i: Vega, Tøyen, Ringve7
Polygonatum × hybridumKjempekonvall Polygonatum × hybridum
Kjempekonvall
H4AspargesfamilienStatus: ★AGM H7Finnes i: Ringve6