Norske interessante bregner

Tabellen inneholder 11 bregnearter.