Australasiske interessante planter

Tabellen inneholder 4 plantearter.