Forklaring tabeller

Hei, dette nettstedet er noe jeg først og fremst har laget for min egen del. Men hvis du finner noe som er nyttig for deg også, så er du hjertelig velkommen :) Hilsen Thomas Bjørkan

Listene inneholder forskjellige utvalg av planter som er egnet for norske forhold. Dataene er samlet litt tidlfeldig fra mange ulike kilder, og det er nok en del feil og mangler, så det er lurt å være kritisk til det du finner her. Knappevalgene øverst filtrerer i listen. Du kan sortere ved å trykke på kolonne-overskriftene, og søke i den aktive listen med Ctrl+F. Forstørrelsesglasset peker til Google Image Search.

Norsk navn

Norske navn er hentet fra Artsdatabanken i september 2017. Der det ikke finnes offisielt plantenavn, har jeg funnet et vanlige brukt navn og eventuelt botanisk navn i kuriv.

Herdighet

Herdighet er basert på en serie ulike kilder og noe gjetting. Det at en plante er oppgitt med en bestemt herdighet betyr ikke nødvendigvis at den ikke kan tåle mer, bare at dette er høyeste sone som det finnes oppgitt at den kan trives i.

Familie

Plantene er plassert inn i familie etter data fra ITIS per september 2017.

Finnes i

Status

  • ★AGM betyr at planten har fått Royal Horticultural Societys Award of Garden Merrit. Den oppgitte herdigheten viser til britiske soner.
  • Viltvoksende betyr at planten vokser vilt i Norge, og kan betraktes som hjemmehørende her.
  • Kulturarv betyr at planten har lange tradisjoner i Norge.
  • Historisk betyr at planten er en gammel sort.
  • Forbudt - ulovlig å bruke etter forskrift om fremmede organismer. Stjernemerke betyr at spesielle regler gjelder.
  • Søknadspliktig - etter forskrift om fremmede organismer. Stjernemerke betyr at spesielle regler gjelder.

Poeng

Hver plante har fått poeng ut fra bruk, status, tilgjengelighet og andre faktorer. Dette kan gi en pekepinn om hvilke planter som utkrystaliserer seg som spesielt brukbare og spennende.