Planter

Taksonomiske "highlights"

Om planter

De første levende organismene som kan kalles planter utviklet seg for rundt 1600 millioner år siden. For 450 millioner år siden utviklet landplantene seg, sannsynligvis fra en gruppe grønnalger, og stort sett alle plantene som lever på landjorda tilhører denne gruppen. Temaet for dette nettstedet er i hovedsak karplantene (Tracheophyta), men så har det lurt seg med en og annen mose i tillegg. Karplantene er en undergruppe av landplantene som utviklet seg for rundt 400 millioner år siden.

Det finnes i dag rundt 300.000 plantearter i på jorda. Rundt 280.000 av disse er frøplanter (Magnoliopsida).