Mine trær og busker

Totalt finnes det 1 ulike arter av trær og busker som vokser naturlig i Norge. Disse er fordelt på 1 ulike slekter. Det er først og fremst Vier-slekten (salix) og Asal-slekten (sorbus) som har mange varianter, med henholdsvis 21 og 13 arter som lever naturlig i Norge.

De siste årene har jeg samlet en hel del ulike norske tresorter i hagen min. Så langt er 27 av de 1 slektene representerte i samlingen. De plantene jeg mangler er ask, eik, lind, tysbast, trollhegg og liguster. Jeg har hatt fokus på å ha samle flest mulig slekter, men jeg har også en del varianter der jeg synes det er interessant!

De fleste plantene har jeg selv samlet inn i naturen, men jeg har også fått litt "hjelp" fra den lokale planteskolen, Draglands planteskole, Aaberge planteskole og Norske Naturplanter.

Klimaet i Nord-Norge kan vel være litt tøft for enkelte av artene som har sin naturlige utbredelse i sør, og det er også begrenset hvor godt jeg kan tilrettelegge vekstforholdene i villahagen min. Men jeg har forsøkt å finne plasseringer for hvert enkelt tre som er best mulig i samsvar med de betingelsene de er tilpasset, og så langt ser alle ut til å trives godt, til tross for at jeg bor på en holme i sone 5.

Liste over norske busker og trær

Foto av nordlandsasal

Nordlandsasal er en art i asal-slekten som bare finnes i Bindal kommune. Denne fikk jeg tak i hos Draglands planteskole.