Herdighetssoner

StedNorsk klimasoneBritisk sone (RHS)Amerikansk sone (USDA)
Hammerfest8-6
Bodø7-7
Tromsø7-7
Lillehammer576
Trondheim576
Brønnøysund577
Ålesund468
Bergen258
Stavanger258
Kristiansand257
Oslo366
Ås366

Om tabellen

De norske klimasonene er utviklet av Hageselskapet. På nettsiden deres ligger det kart og informasjon. Informasjon om herdigheten til ulike planter finner man i Hageselskapets sortsliste og på nettstedene til ulike leverandører, for eksempel eplante.

Royal Horticultural Society i UK har utviklet et annet system. Det blir nok ikke helt riktig å si at én britisk sone tilsvarer en bestemt norsk sone, og RHS publiserer heller ikke kart som viser hvilken sone som gjelder hvor. Men jeg har prøvd meg på et forsiktig anslag for hva som bør fungere under normale norske forhold. Det britiske systemet ble innført i 2012 og det er gjort mye arbeid med å plassere ulike planter inn i riktig sone. Du finner mye nyttig på RHS hardiness rating.

Amerikanske soner er ikke særlig brukbare for oss i Norge. De er basert på kaldeste vintertemperatur, og gir ofte et helt feil bilde av hva som kan dyrkes på et sted, ikke minst i Norge. På grunn av hav- og vindstrømmene har vi milde vintere langs kysten, men det er andre klimatiske forhold som setter begrensningene for hvilke planter som kan trives.