Bjørkans planteliste

Velkommen!

Velkommen til dette nettstedet! Her har jeg sammenfattet en del informasjon om mange ulike planter som kanskje kan være aktuelle for en hage. Det er laget av undertegnede som et privat prosjekt. Hvis du ser noe som er feil eller har annen feedback, så er jeg takknemlig for all respons :)

Hilsen Thomas Bjørkan

Kilder

Dette nettstedet har blitt gradvis til over noen år, og innholdet er hentet fra mange forskjellige kilder, på en ikke alt for systematisk måte. Noe er også basert på egne erfaringer og antagelser. Så det kan være lurt å være litt kritisk til det du finner her.

De viktigste kildene mine har vært:

  • Wikipedia
  • ITIS (Taksonomiske data)
  • World Geographical Scheme for Recording Plant Distributions
  • Royal Horticultural Society
  • Artsdatabanken, skogoglandskap.no, theplantlist.org
  • De botaniske hagene i Norge
  • Vestplant, Draglands planteskole, stauder.net, Aaberge planteskule, Seim
  • Hageselskapets sortsliste, Sortsliste for Nord-Norge, Eva Vike: Norske utvalg

Forespurte referanse-merkinger

  • GBIF.org (6th February 2018) GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.dkmm2p
  • Retrieved jan, 15, 2018, from the Integrated Taxonomic Information System (ITIS) http://www.itis.gov

Om planter

De første levende organismene som kan kalles planter utviklet seg for rundt 1600 millioner år siden. For 450 millioner år siden utviklet landplantene seg, sannsynligvis fra en gruppe grønnalger, og stort sett alle plantene som lever på landjorda tilhører denne gruppen. Temaet for dette nettstedet er i hovedsak karplantene (Tracheophyta), men så har det lurt seg med en og annen mose i tillegg. Karplantene er en undergruppe av landplantene som utviklet seg for rundt 400 millioner år siden.

Det finnes i dag rundt 300.000 plantearter i på jorda. Rundt 280.000 av disse er frøplanter (Magnoliopsida).

Prinsipper

Norske navn er felles for art/underart/variant/form. Navnesorter gis samme navn som arten de tilhører. Som hovedregel har plantene navn etter slekten de tilhører med en forstavelse som forteller hvilken art det er, f.eks. "Kanel-rose".

Taksonomi og botaniske navn følger i utgangspunktet ITIS eller theplantlist.org, der ITIS ikke dekker.